P. Ateljé Hea Höglundagatan 60 Sunne

Utställningsidén har tillkommit som en följd av de informella möten och samtal som sker mellan konstnärer.  Samtal där gestaltning och språkets olika funktioner och möjligheter ständigt prövas och omprövas. Trots olika discipliner, så är gemensamt för  konstnärsskapen, att de försöker återge intryck och erfarenheter kring ämnen och inom områden som kanske inte är de mest uppenbara, att öppna för nya tankar och reflektioner  
                                                                 Bild Affich
The Idea about the exibitions is a consequense of the informal meeting that takes place beetween artists. Discussions where interpretation, the different functions and posibilities of the artistic language are constant at work.Though different tecniques, it´s in common for the artists that they´re trying to render impressions and  experiencies about subjects and in fields that perhaps are not the most in common, to open for new thoughts and reflections.

Kontakt: Thomas Magnusson
0046703-122984
 th.n.g.magnusson@gmail.com

Utställning 2017 Sergio Santimano Arvet-Sökandet efter min historia”

Utställning 2015 Bo Samuelsson och Carolina Thorell Det vita rummet”

Fyra skulptörer i Rottneros park,

Eva Lange, Eva Marklund, SIMKA: Karin Lind och Simon Häggblom

Thomas Magnusson konstnär och initiativtagare.

Konst, Konstnär och Utställningar