J

songline, andra försöket

 

 

 gräset,
träden, gräset              
luften som omger oss,
cyklar längs vägen
Då allt kunde vändas upp och ner…
och en mer komplex dimension framträder                                             min närvaro
 
Då kan allt vändas upp och ner.
Kan vi hänga fast förankrade i horisonten?
 
susar fram          
med horisonten under mitt huvud
och flyktpunkten rakt in i ögat
 
dina understrykningar är i min rörelse                                                         din närvaro
Men samtidigt avskild och bärare av
en skugga, ett ljus från textens helhet.
 
Susar fram med luften och gräset som omger.
 

Konst, Konstnär och Utställningar