p. Ateljé Hea Höglundagatan 60 Sunne

Utställningsidén har tillkommit som en följd av de informella möten och samtal som sker mellan konstnärer.  Samtal där gestaltning och språkets olika funktioner och möjligheter ständigt prövas och omprövas. Trots olika discipliner, så är gemensamt för  konstnärsskapen, att de försöker återge intryck och erfarenheter kring ämnen och inom områden som kanske inte är de mest uppenbara, att öppna för nya tankar och reflektioner  
                                                                 Bild Affich
The Idea about the exhibitions is a consequence of the informal meeting that takes place between artists. Discussions where interpretation, the different functions and posibilities of the artistic language are constant at work. Though different techniques, it´s in common for the artists that they´re trying to render impressions and  experiences about subjects and in fields that perhaps are not the most in common, to open for new thoughts and reflections.

Kontakt: Thomas Magnusson
0046703-122984
 th.n.g.magnusson@gmail.com

”böcker-måleri-objekt” 2009

Susann Brännström Måleri

Magnus William Olsson Installation och uppläsning,

fotografi-måleri-objekt” 2010

Ebba Bohlin PV installation,

Sergio Santimano Fotografi,

”objekt-digitalt tryck-måleri-konst och tv” 2011

Nori Jung TV

Carina Seth Andersson Glasobjekt,

Arijana Kajfes Installation, Fotografier

Skulptur-rörlig poesi-teckning-måleri” 2012

Barbara Fragogna Teckning

Katja Pettersson Installation,

Olov Tällström Installationer

Installationer och andra experiment” 2013

Sten Sandell Ljud, Bild, Text

Paula von Seth Love Taxi

Åsa Pärson Textil

bokstaven-bilden färgen 2014

Lars Fuhre Text, Textil, Tryck

Mathias Johansson Fotografi

Det vita rummet” 2015

Carolina Thorell Grafik

Bo Samuelsson Laboration ”Kub”

Fyra skulptörer Rottnerospark 2015 Eva Lange, Eva Marklund, SIMKA: Kari Lind och Simon Häggblom

Utställning 2017

Sergio Santimano Arvet-Sökandet efter min historia”

Projektet genomförde 2011-2015 poesikvällar i samarbete med
Emi-Simone Zavall

2011 Poeterna Leif Holmstrand och Per Thörn

2012 Poeterna Bengt Berg, Johan Nordbeck och Sören Bondesson

2013 ”Skeva flickor, rosor”, Författarna  Lina Hagelbäck, Hanna Hallgren

och  Maria Margareta Österholm

2014 Poeterna Camilla Hammarström, Eva Ribbich och Lars Hermansson

2015 Poesi ”Orfeus blick” torsdag 6 aug kl 21

Poeten Carolina Thorell läser egna texter

Professor  Arne Mellberg ”Orfeus blick” essay av Maurice Blanchot

Poeten Erik Bergqvist läser egna texter

Läsning ur Rainer Maria Rilke Orfeus sonetter

Thomas Magnusson konstnär, utställare och initiativtagare.

Konst, Konstnär och Utställningar