c

Ångström 2016 ”Skrift

 


 


 ”Drömmer”

” Moving Stitches”

” Orsak och/eller Verkan”

 

 

 

 

Konst, Konstnär och Utställningar